VEILIG VERHUIZEN TIJDENS DE CORONACRISIS

Volgens het ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het MB van 23 maart 2020 betreffende de  dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, en met het oog op de economische heropstart, dienen verhuisondernemingen  passende preventiemaatregelen te treffen om te voldoen aan de regels inzake social distancing en hygiëne. Die passende maatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zoals bepaald in de Generieke gids van de verhuissector om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

 

De BKV-leden die hebben aangetoond dat ze preventiemaatregelen hebben ingevoerd en kunnen toepassen, ontvangen na controle door hun preventiedienst een "Corona Proof" Certificaat.

CORONA PROOF MEMBER

Leden login

Wachtwoord vergeten?