Sector

De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) bestaat intussen bijna 115 jaar als beroepsvereniging en vertegenwoordigt alle “Erkende Verhuizers” .

Op dit moment telt de BKV 115 leden, die vanwege hun verschillende dimensies, hun uiteenlopende specialisaties en hun diverse marktstrategieën een heterogeen geheel vormen van hardwerkende bedrijven. Onder de noemer “verhuizingen” vallen immers met name volgende gespecialiseerde activiteiten:

  • Privé-verhuizingen als meest bekende en meest ‘zichtbare’ dienstverlening;
  • Professioneel demonteren, monteren, in- en uitpakken van meubelen en inboedels als aanvullende gespecialiseerde dienstverlening;
  • Bedrijfs- en kantoorverhuizingen, welke al dan niet op basis van openbare offerte-aanvragen of aanbestedingen worden uitgevoerd;
  • Professioneel archiefbeheer in het verlengde van de kantoorverhuizingen;
  • Industriële verhuizingen of project verhuizingen;
  • Kunstverhuizingen als ‘niche’ vanwege de bijzondere zorgen die hier vereist zijn;
  • Internationale verhuizingen;
  • Gespecialiseerde tijdelijke meubelbewaring en opslag in het verlengde van om het even welke verhuizing.

De BKV verdedigt de economische, sociale, financiële en wettelijke belangen van de verhuissector in het algemeen en van de leden in het bijzonder:

  • Door het verspreiden van relevante informatie teneinde de zichtbaarheid van de Belgische professionele “Erkende Verhuizers” te verhogen en het globaal imago van de verhuissector te verbeteren;
  • Door het aanreiken van kwaliteitsoplossingen en het ontwikkelen van een korte- en langetermijnvisie op kwaliteit.

Aansluiten bij de BKV is trouwens niet alleen een kwestie van het lidgeld betalen. Kandidaat-leden moeten ook voldoen aan welbepaalde criteria op sociaal en ethisch vlak. Het lidmaatschap impliceert dat “Erkende Verhuizers” zich ten aanzien van hun cliënteel engageren tot het respecteren van de tien punten die in het door de BKV ontwikkelde kwaliteitscharter staan.

Leden login

Wachtwoord vergeten?