Kwaliteitscharter

Een lid van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het vlak van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. In zijn hoedanigheid van ″Erkend Verhuizer″ huldigt hij volgende kwaliteitsprincipes:
  1. Werken conform de handelspraktijken, mits respect van de boekhoudkundige, fiscale en sociale wetgeving.
  2. Werken op basis van een duidelijke en gedetailleerde offerte en/of tarieven en van de bijhorende algemene BKV-voorwaarden. 
  3. Instaan voor een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdrachten.
  4. De klanten wijzen op mogelijke risico’s en hen degelijk informeren over de verzekeringsmodaliteiten.
  5. Enkel bekwaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.
  6. Voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die beveiligd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische normen.
  7. Milieuvriendelijke en aangepaste verpakkingsmaterialen gebruiken.
  8. Als een goede huisvader zorg dragen voor de in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor uitgeruste bewaarplaats.
  9. Correct en controleerbaar afrekenen.
  10. Zich kenbaar maken via het logo “Erkend Verhuizer”

Leden login

Wachtwoord vergeten?