Ambassador Verhuisopleidingen

Opwaardering van het beroep van verhuizer

In de v.z.w. “Ambassador Verhuisopleidingen” organiseert de verhuissector professionele opleidingen voor alle categorieën van verhuisarbeiders., met de bedoeling op een vernieuwende en constructieve manier dit – helaas nog al te vaak onderschatte – knelpuntberoep op te waarderen.

Kalender : Opleidingsagenda

Website : Ambassador verhuisopleidingen vzw

 

De verhuissector is in vele opzichten specifiek en onderscheidt zich wereldwijd fundamenteel van de vervoersector. Met name in België wordt vooral op sociaal vlak dit onderscheid duidelijk erkend en bevestigd in het specifieke Paritair Comité 140.05 dat betrekking heeft op ondernemingen voor verhuizing, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. 
 
Sociaal-economisch is de verhuisactiviteit een arbeidsintensieve activiteit die gepaard gaat met steeds hogere eisen op het vlak van kennis, ervaring én veiligheid.
 
De goederen die in de verhuissector worden verplaatst, behandeld en/of bewaard hebben naast hun materiële waarde immers vaak ook een emotionele of een hoge professionele waarde.
 
Wie zijn verhuisopdracht (hetzij privé of op bedrijfsniveau) aan een verhuisfirma toevertrouwt, verwacht – terecht – een professionele aanpak. Tussen het bestaande en het nieuwe adres van de klant ligt immers een wereld van mogelijke problemen en verrassingen. Enkel een professionele verhuizer is hier degelijk op voorbereid. Enkel een professionele verhuizer beschikt over het aangepaste materieel en zal de juiste mensen inschakelen om alles tot een goed einde te brengen. Enkel een professionele verhuizer heeft de nodige kennis en ervaring om risico’s correct in te schatten en eventuele problemen op te lossen.
 
De evolutie die de verhuissector de afgelopen jaren doormaakt, zowel op technisch als op veiligheids- en commercieel vlak, heeft tot gevolg dat de traditionele instroom in het beroep almaar moeilijker wordt. Waar dit beroep vroeger op een ambachtelijke wijze, op de vloer, kon worden aangeleerd in een, soms letterlijke vader op zoon relatie, is er nu steeds meer behoefte aan een meer professionele opleiding.
 
Al doende leren en bijleren is de basisfilosofie. Kort samengevat, moeten de verhuisopleidingen
  1. een verse “instroom” van werkkrachten creëren door samenwerking met geïnteresseerde centra voor deeltijds beroepsonderwijs enerzijds en met VDAB, FOREM en Actiris anderzijds;
  2. in het kader van de permanente vorming, de vakkennis van de bestaande werkkrachten verbeteren of op peil houden.
 
Het programma heeft betrekking op de ontwikkeling van
  1. de zgn “hard skills” in specifieke technische modules (draag- en inpaktechnieken, demonteren en monteren, ergonomisch correct heffen en tillen, veiligheid, documentatie enz.)
  2. de zgn. “soft skills” waarbij de aspecten teamwork, klantvriendelijk gedrag, communicatie, orde, netheid, discipline, e.d. aan bod komen.
 
De ervaring op de werkvloer is onontbeerlijk voor het begrip en de verwerking van de geziene modules. Verhuissituaties zijn dermate onvoorspelbaar (moeilijk toegankelijke locaties, weersomstandigheden,...) en inhoudelijk zeer uiteenlopend (privé, kantoor, projecten, industrie, kunst, tentoonstellingen, nieuwe meubelen, antiek, nationaal, internationaal,...) dat alleen via de kennismaking met een reële werksituatie de opgedane kennis kan worden omgezet in vaardigheden. Het opzetten van fictieve verhuissituaties buiten de realiteit is zo goed als onmogelijk. Factoren als klantgedrag, stress, technische en administratieve complicaties e.d. hebben immers een grote invloed op de uitvoering van het werk.
 
Voor meer info, contacteer de Belgische Kamer der Verhuizers of het Sociaal Fonds Verhuizingen of mail naar juan.caballero@sociaalfonds-verhuizingen.be

Leden login

Wachtwoord vergeten?